எறும்புகளின் செல்வத்தை ஈர்க்கும் ரகசியம்

எறும்புகளின் செல்வத்தை ஈர்க்கும் ரகசியம்

ஆனந்த வணக்கம் அன்பு அன்பர்களே

என்றைக்காவது எறும்பு தூங்கி பார்த்திருக்கீங்களா? எறும்பு தூங்கி பார்த்ததே இல்ல இல்ல. அதேபோல்தான் யாரோ ஒருவர் தூக்கமின்றி உழைக்கிறார் அவர் தான் வெற்றி பெற. இதைத்தான் அப்துல் கலாம் அருமையாக சொல்லியிருப்பார் தூக்கத்தில் வருவது கனவல்ல உன்னை தூங்கவிடாமல் செய்வதே உண்மையான கனவாகும்.

அதே போல் தான் நாம் ஒரு குறிக்கோளை வரையறுத்து விட்டோம் என்றால் அதை அடைவதற்கு எறும்பு போல் தூங்காமல் செயல்பட வேண்டும். எறும்பு பொதுவாக இனிப்பை தேடித்தான் அதன் பயணம் தொடரும்.

அது போல் தான் நாமும் இது நமக்கு வெற்றியைத் தருகிறதோ அதை நோக்கித்தான் செயல்பட வேண்டும். எறும்பு செல்கின்ற போது என்ன தடை இருந்தாலும் அந்தத் தடையை மீறி எப்படி செல்லலாம் என்று அதன் பயணம் தொடரும்.

அதுபோல் தான் நாம் செல்லும் பாதையில் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும். பல பேர் நான் தோற்று விடுவோம் என்று சொன்னாலும். நம் முயற்சியை மட்டும் ஒருபோதும் கைவிட கூடாது. எறும்பு போல் வெற்றி அடையுங்கள் தூங்காமல்.

அதாவது ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் தூங்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையை தூங்கி விடக்கூடாது. எறும்புக்கு இனிப்பை போல நமக்கு வெற்றி. எரும்பு இனிப்பை அடைந்த பின் ஆனந்தப்படும் அதே போல் தான் நான் வெற்றியடைவதை இலக்காகக் கொண்டு அடைந்த பின் தூக்கம் கொள்வோம்.

நன்றிகள் கோடி! வாழ்க பணமுடன்

Back to blog