சித்தன் ராத்திரி 2024

Maha ShivRatri 2024

March 08

குபேர பீடத்துடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள்

Join with Our Shri Aanadha Gubera Guruji

ஜெய் ஸ்ரீ ஆனந்த குபேர குருஜியின் சித்தன் ராத்திரி 2024

18 சித்தர்களின் வாலையம்மன் மூலிகை யாகம்

திருவண்ணாமலையில் மகா சிவராத்திரி

புண்ணியம் கிடைக்கும்

அனைவரும் வாருங்கள் சிவ அருள் பெறுங்கள்

Maha Shivratri Package Details

Maha Shivratri 2024.png__PID:3741b3a8-4326-47f8-be16-aeb5947f1a91

தரக்கூடிய சூச்சம உபகரணங்கள்

பாக்கியம் அருளும் பாணலிங்கம்
சிவசிதம்பர யந்திரம் 3x 3 size
தன வசிய ரசமணி
குபேர ருத்ராச்சம்

Join Now - 1000 rs

Maha Shivratri Celebration

Tiruvannamalai.png__PID:6df1ef64-783b-4d10-94eb-d1e5e2893738

Maha Shivratri in Tiruvannamalai

மகா சிவராத்திரிக்கு கண்டிப்பா திருவண்ணாமலையில அண்ணாமலையான தரிசிக்கணும்

திருவண்ணாமலை

கிரிவலம்

அன்னைக்கு இரவு கிரிவலம் வந்து சிவராத்திரி சிறப்பிக்கணும்

வாருங்கள் கிரிவலம் செல்வோம்
Girivalam.png__PID:9d9950fd-5fac-4f80-956d-f1ef64783b6d
Untitled design (31).png__PID:87baa00b-e553-4850-b82f-f7666c054c3f

சிவன் உச்சிக்கு குளிர சிவ பூஜை செய்வோம்

திருவண்ணாமலைக்கு வாருங்கள் குபேர பீடத்துடன் இணைந்து கொள்ளுங்கள்

மேலும் விவரங்களுக்கு: 78688 68899