குருகுலங்கள்

குருகுலங்கள்

இங்கிலாந்தில் முதல் பள்ளி 1811 இல் திறக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் 732000 குருகுலங்கள் இருந்தன.

எங்கள் குருகுலங்கள் எவ்வாறு மூடப்பட்டன என்பதைக் கண்டறியவும். குருகுலக் கற்றல் எப்படி முடிந்தது.
குருகுல கலாச்சாரத்தில் (சனாதன் கலாச்சாரத்தில்) என்ன துறைகள் கற்பிக்கப்பட்டன என்பதை முதலில் உங்களுக்குச் சொல்லும்!

பெரும்பாலான குருகுலங்கள் பின்வரும் பாடங்களைக் கற்பித்தன.
01 அக்னி வித்யா (உலோகவியல்)
02 வாயு வித்யா (காற்று)
03 ஜல் வித்யா (நீர்)
04 ஆன்ட்ரிக்ஸ் வித்யா (விண்வெளி அறிவியல்)
05 பிரித்வி வித்யா (சுற்றுச்சூழல்)
06 சூரிய வித்யா (சூரிய ஆய்வு)
07 சந்திர மற்றும் லோக் வித்யா (சந்திர ஆய்வு)
08 மேக் வித்யா (வானிலை முன்னறிவிப்பு)
09 தாது ஊர்ஜா வித்யா (பேட்டரி ஆற்றல்)
10 தின் அவுர் ராத் வித்யா.
12 சிருஷ்டி வித்யா (விண்வெளி ஆராய்ச்சி)
13 ககோல் விக்யான் (வானியல்)
14 புகோல் வித்யா (புவியியல்)
15 கால் வித்யா (நேர ஆய்வுகள்)
16 பூகார்ப் வித்யா (புவியியல் மற்றும் சுரங்கத் துறை)
17 கற்கள் மற்றும் உலோகங்கள் (கற்கள் மற்றும் உலோகங்கள்)
18 ஆகர்ஷன் வித்யா (ஈர்ப்பு)
19 பிரகாஷ் வித்யா (ஆற்றல்)
20 சஞ்சார் வித்யா (தொடர்பு)
21 விமான் வித்யா (விமானம்)
22 ஜலயன் வித்யா (நீர் கப்பல்கள்)
23 அக்னேயா அஸ்ட்ரா வித்யா (ஆயுதங்கள் & வெடிமருந்துகள்)
24 ஜீவவித்யான் வித்யா (உயிரியல், விலங்கியல், தாவரவியல்)
25 யக்ஞ வித்யா (பொருள் Sic)இது அறிவியல் கல்வி பற்றிய பேச்சு. இப்போது உள்ளடக்கிய தொழில்முறை மற்றும் தொழில்நுட்ப துறைகளைப் பற்றி பேசலாம்!*
26 வியாபர் வித்யா (வர்த்தகம்)
27 க்ரிஷி வித்யா (விவசாயம்)
28 பசு பாலன் வித்யா (கால்நடை பராமரிப்பு)
29 பக்ஷி பாலன் (பறவை வளர்ப்பு)
30 யான் வித்யா (மெக்கானிக்ஸ்)
32 வாகன வடிவமைப்பு
33 ரதங்கர் (ரத்தினங்கள் & நகை வடிவமைத்தல்)
36 கும்ஹார் வித்யா (மட்பாண்டம்)
37 லாகு (உலோகம் மற்றும் கருப்பசாமி)
38 தக்காஸ்
39 ரங் வித்யா (சாயமிடுதல்)
40 கதவாகர்
41 ரஜ்ஜுகர் (லாஜிஸ்டிக்ஸ்)
42 வாஸ்துகார் வித்யா (கட்டிடக்கலை)
43 கானா பனனே கி வித்யா (சமையல்)
44 வாகன் வித்யா (ஓட்டுநர்)
45 நீர்வழி மேலாண்மை
46 குறிகாட்டிகள் (தரவு உள்ளீடு)
47 கusஷலா மேலாளர் (கால்நடை பராமரிப்பு)
48 பாக்வானி (தோட்டக்கலை)
49 வான் வித்யா (வனவியல்)
50 சஹ்யோகி (மருத்துவ உதவியாளர்கள்)

இந்த கல்வி அனைத்தும் குருகுலத்தில் கற்பிக்கப்பட்டது, ஆனால் காலப்போக்கில், குருகுலம் மறைந்தபோது, இந்த அறிவு ஆங்கிலேயர்களால் மறைந்து போகச் செய்தது! இது மக்காலேவுடன் தொடங்கியது. இன்று, மக்காலே முறையால் நம் நாட்டின் இளைஞர்களின் எதிர்காலம் அழிக்கப்படுகிறது.

இந்தியாவில் குருகுல கலாச்சாரம் எப்படி முடிந்தது?
கான்வென்ட் கல்வியின் அறிமுகம் குருகுலங்களை அழித்தது. இந்திய கல்வி சட்டம் 1835 இல் உருவாக்கப்பட்டது (1858 இல் திருத்தப்பட்டது). இது 'லார்ட் மெக்காலே' என்பவரால் வரையப்பட்டது.
மக்காலே இங்கு கல்வி பற்றிய ஒரு கணக்கெடுப்பை நடத்தினார், அதே நேரத்தில் பல ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவின் கல்வி முறை பற்றி தங்கள் அறிக்கைகளை அளித்தனர். பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளில் ஒருவர் ஜி.டபிள்யூ. லூதர் மற்றும் மற்றவர் தாமஸ் மன்றோ! இருவரும் வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு பகுதிகளில் ஆய்வு செய்தனர். வட இந்தியாவை (உத்தர பாரத்) ஆய்வு செய்த லூதர், இங்கு 97 % கல்வியறிவு இருப்பதாக எழுதினார் மற்றும் தென்னிந்தியாவை (தக்ஷின் பாரத்) ஆய்வு செய்த முன்ரோ, இங்கு 100 % கல்வியறிவு இருப்பதாக எழுதினார்.

இந்தியா (பாரத்) என்றென்றும் அடிமைப்படுத்தப்பட வேண்டுமானால், அதன் ′ ′* பூர்வீக மற்றும் கலாச்சார கல்வி முறை* ′ completely முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு replaced ′ ஆங்கிலக் கல்வி முறையால் மாற்றப்பட வேண்டும் என்று மக்காலே தெளிவாகக் கூறியிருந்தார், அப்போதுதான் இந்தியர்கள் உடல் ரீதியாக இந்தியர்களாக இருப்பார்கள் , ஆனால் மனதளவில் ஆங்கிலம் ஆகிறது. அவர்கள் கான்வென்ட் பள்ளிகள் அல்லது ஆங்கிலப் பல்கலைக்கழகங்களை விட்டு வெளியேறும்போது, அவர்கள் பிரிட்டிஷாரின் நலனுக்காக வேலை செய்வார்கள்.

மக்காலே ஒரு சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் l- ′ a ஒரு பயிர் நடவு செய்வதற்கு முன்பு ஒரு பண்ணை முழுமையாக உழப்படுவது போல், அதை உழுது ஆங்கிலக் கல்வி முறையில் கொண்டு வர வேண்டும். அதனால்தான் அவர் முதலில் குருகுலங்களை சட்டவிரோதமாக அறிவித்தார். பின்னர் அவர் சமஸ்கிருதத்தை சட்டவிரோதமாக அறிவித்து குருகுலங்களை தீ வைத்து, அதில் ஆசிரியர்களை அடித்து சிறையில் அடைத்தார்.

1850 வரை இந்தியாவில் '7 லட்சத்து 32 ஆயிரம்' குருகுலங்கள் மற்றும் 7,50,000 கிராமங்கள் இருந்தன. அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒரு குருகுலம் இருந்தது, இந்த குருகுலங்கள் அனைத்தும் இன்றைய மொழியில் 'உயர் கல்வி நிறுவனங்கள்'. அவை அனைத்திலும் 18 பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன, குருகுல சமாஜத்தின் இந்த மக்கள் அரசரால் அல்ல, ஒன்றாக இதை நடத்தினார்கள்.

கல்வி இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.

குருகுலங்கள் ஒழிக்கப்பட்டு ஆங்கிலக் கல்வி சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டு கல்கத்தாவில் முதல் கான்வென்ட் பள்ளி திறக்கப்பட்டது. அந்த நேரத்தில் அது 'இலவச பள்ளி' என்று அழைக்கப்பட்டது. இந்த சட்டத்தின் கீழ், கல்கத்தா பல்கலைக்கழகம், பம்பாய் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் மெட்ராஸ் பல்கலைக்கழகம் உருவாக்கப்பட்டது. இந்த மூன்று அடிமை கால பல்கலைக்கழகங்கள் இன்னும் நாட்டில் உள்ளன!

இந்த கான்வென்ட் பள்ளிகள் இந்தியர்களைப் போல தோற்றமளிக்கும் ஆனால் மூளையால் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் குழந்தைகளை வெளியே கொண்டுவரும், அவர்களுக்கு தங்கள் நாட்டைப் பற்றி எதுவும் தெரியாது. அவர்களுக்கு அவர்களின் கலாச்சாரம் பற்றி எதுவும் தெரியாது, அவர்களின் பாரம்பரியம் பற்றி எந்த எண்ணமும் இருக்காது, அவர்களுக்கு இந்த மொழியில் தெரியாது, அத்தகைய குழந்தைகள் இந்த நாட்டில் இருக்கும்போது, ஆங்கிலேயர்கள் சென்றாலும், ஆங்கிலம் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறாது . ′ அக்காலத்தில் எழுதப்பட்ட கடிதத்தின் உண்மை இன்றும் நம் நாட்டில் தெளிவாகத் தெரியும். இந்தச் செயலால் உருவாக்கப்பட்ட துயரத்தைப் பாருங்கள். நம் சொந்த மொழியைப் பேசவும், நம் சொந்த கலாச்சாரத்தை அங்கீகரிக்கவும் வெட்கப்படுகிற நம்மைவிட நாம் தாழ்ந்தவர்களாக உணர்கிறோம்.
தாய் மொழியிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்ட ஒரு சமூகம் ஒருபோதும் வளராது, இது மக்காலேயின் உத்தி! இன்றைய இளைஞர்களுக்கு இந்தியாவை விட ஐரோப்பா பற்றி அதிகம் தெரியும். இந்திய கலாச்சாரம் மிகவும் குளிராக இல்லை, ஆனால் மேற்கத்திய நாட்டை பின்பற்றுகிறது.

என்ன ஒரு பரிதாபம். நாம் அனைவரும் விழித்துக்கொண்டு நமது சிறந்த கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டிய நேரம் இது.

#lifestyle

#quotes

#staranandram

#guru

#gubaraguruji

Back to blog