நம் வாழ்வை மாற்றக்கூடிய 2021

ஆனந்த வணக்கம் அன்பு ஸ்ரீ அக்ஷயம் அன்பர்களே நண்பர்களே 2020 முடிந்துவிட்டது 2020 நமக்கு பல்வேறு விதமான பொது வாழ்வியல் தன்மையை உருவாக்கி விட்டு தான் சென்றிருக்கின்றது பல பாடங்களை கற்றுத் தந்திருக்கிறது பல வழிகளை கொடுத்திருக்கிறது பல புது வாய்ப்புகளையும் கொடுத்து இருக்கின்றது. அந்த 2020 இல் நடந்த அத்தனை விதமான எதிர்மறை களையும் மறந்து 2020ஆண்டு நாம் மன்னித்து 2021 ஆம் ஆண்டு இன்னும் சிறப்பாக வரவேண்டும் என்று இந்த புத்தாண்டை புது ஆண்டை …

நம் வாழ்வை மாற்றக்கூடிய 2021 Read More »