உங்கள் பணப்பை (MONEY PURSE )எப்படி இருக்க வேண்டும்

அருட்பெருஞ்ஜோதி அருட்பெருஞ்ஜோதி தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்ஜோதி ஆனந்த வணக்கம் அன்பு அன்பர்களே நம்மளுடைய மணி பர்சை எப்படி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும். பணம் என்பதை நாம் வைக்க கூடிய இடத்தில் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும். நல்ல நறுமணத்துடன் இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய பர்சை நீங்கள் எப்படி வைத்துக் கொள்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்துதான் உங்களுக்கு பணம் வந்து சேரும். உங்கள் பர்சில் தேவையில்லாத பொருட்கள் தேவையில்லாத பேப்பர்கள் இன்று குப்பையாக வைத்திருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி Read more…