Sale!

Gubera Yenthiram

1,320.00

Category:

Description

குபேர யந்திரம் / Prosperity Attraction Yentra

செல்வ வரவு அதிகரிக்க
வீட்டில் பணம் தங்க
குபேரனின் ஆசிர்வாதம் கிடைக்க
கடன் தீரும்
யந்திரங்கள் மந்திர பூஜை செய்து ஆகர்ஷனம் செய்து தரப்படும்.
தனிப்பட்ட நபருக்கு அவரது ராசியின் படி தேவையின் வழி யந்திரங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் ஆகர்ஷனம் செய்து வழங்கப்படும்.