"100 நாட்களில் பண பிரச்சனைக்கு தீர்வுகள் உறுதி"

ஆனந்த வணக்கம் 

தன்னை அறியும் ஆழ்மன வாழ்வியல் முன்னேற்ற பயிற்சி 

ஸ்ரீ குபேர குருஜியின்
பணவளக்கலை
தன்னை அறியும் ஆழ்மன வாழ்வியல் முன்னேற்ற பயிற்சி 

பயிற்சி + முயற்சி + தொடர்ச்சி = வெற்றி

சித்தர்களின் ஆழ்மன பயிற்ச்சி பணத்தை ஈர்த்து கடனை தீர்க்கும் வழிமுறைகள்

For Booking Call: 78688 68899
For Booking WhatsApp: 98946-24425, 96989-99786

உங்களுக்கு கடன் இருக்கிறதா அதில் இருந்து வெளிவர வேண்டுமா ?

பண பிரச்சனையை சரிசெய்ய வேண்டுமா ?

தொழில் கடனிலிருந்து வெளிவர வேண்டுமா ?

வாழ்வில் மிக பெரிய அளவில் வெற்றி பெற வேண்டுமா ?

குடும்பத்தில் அமைதியையும் ஆனந்தமும் வேண்டுமா ?

ஸ்ரீ குபேர குருஜி யார் ?

உங்கள் குறிக்கோளை அடைய செய்வதே ஸ்ரீ குபேர குருஜியின் குறிக்கோள்.

பணம் மீதான விருப்பமும் பணம் மீதான அதீத ஆர்வமும் பணம் மீதான அளவூக்கு அதிகமான அன்பும் பணம் மீதான மிரட்டலான

காதலும் பதிலுக்கு உங்களை பணத்தின் அருகே கொண்டு சென்று விடும். படிப்படியாக அல்ல ஒரேயடியாக அலேக்காக உங்களை

துரக்கிக் கொண்டு போய் மிகுந்த பணத்தின் அருகே கொண்டு போய் வைத்து விடுவார். 

Dr. Star Anand Ram is a motivational speaker, spirituality guide to many people. He changed many people’s life and made many miracles in their life. Every week, he conducts different kinds of programs to change people’s behavior and give positive energy to them.

ஸ்ரீ குபேர குருஜி பயிற்சியின் அற்புதங்கள்

ஸ்ரீ குபேர குருஜி பயிற்சியின் மூலமாக வாழ்வில் மாற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள் அடைந்தவர்கள்

"10 லட்சம் கடனை அடைத்தேன்"

"12 லட்சம் கடனை அடைத்தேன்"

"என் கனவு கார் ஐ 100 நாட்களில் வாங்கினேன்"

ஸ்ரீ குபேர குருஜியின் மற்ற அற்புத பயிற்சி வகுப்புகள்

"வியாபாரவசியக்கலை"

"ஆனந்த ரகசியம்"

"பண விசை வாட்ஸ்அப் பயிற்சி"

Scroll to Top