உங்களையும் ஆழ் மனதையும் அனுபவ ரீதியாகவும் பயிற்சியின் மூலமாகவும் பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சி பூர்வமாக அணுகி அதன் மூலமாக வாழ்வில் எவ்வாறு வெல்ல வேண்டும் என்பதை பயிற்சி வகுப்பும் தனிநபர் ஆலோசனையும் வழங்கி வருபவர்

💰தமிழர்களின் வாழ்வில் வறுமையை போக்கி வளமையை உருவாக்க பல்வேறு தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஆழ்மன பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்திவருகிறேன்

💰 பத்துக்கும் மேற்பட்ட வாழ்வியல் மேம்பாட்டு புத்தகங்களையும் நான்கு வெவ்வேறு விதமான ஒலிநாடாக்களையும் வெளியிட்டுள்ளார் 🤝எனது குறிக்கோள் உங்களது குறிக்கோளை அடையச்செய்வதே 🏆எனது தாரக மந்திரம்

🌞நம்பிக்கையின் மீது நம்பிக்கை வை 🌞 🦚எனது பயிற்சி பட்டறை வெற்றி ரகசியம் 🦚

முயற்சி+பயிற்சி+தொடர்ச்சி = வெற்றி 🤞மனோசக்தியே மந்திரசக்தி.🤞

🤞மனோசக்தியே மந்திரசக்தி🤞

For details:

🤘Dr.Star Anand Ram

Mail: star.v4all@gmail.com

Whatsapp – +91 99769 24786

Call: +91 98946 24425

Join Newsletter

Get all latest content delivered to your email a few times a month. Updates and news about all categories will send to you.

Scroll to Top