கோடீஸ்வரனாக 3 நாள் வாழ்வை மாற்றும் பயிற்சி!!!

ஸ்ரீ குபேர குருஜியின் ஆனந்த ரகசியம்

Venue

Gubera Peedam @ coimbatore

For More Details

7868868899

Workshop Date

August 26,27 & 28

Entry Fee

₹12,000

Details

பொருளாதார ரீதியான கஷ்டங்கள் அடியோடு நீங்க லக்ஷ்மி கடாட்சம் பெருக உங்கள் வாழ்வை மாற்றும். உங்கள் குடும்பத்தில் , என்றும் மங்கலம் பொங்க, செல்வ வளம் பெருக லக்ஷ்மி கடாட்சம் பெருக,

பொருளாதார ரீதியான கஷ்டங்கள் அடியோடு நீங்க, கடன் , வறுமை, தரித்திரம்,கண் திஷ்ட, கெட்ட அதிர்வலைகள் முற்றிலும் நீங்கி 

ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் அடைய மன ரீதியாக தொழில் ரீதியாக குடும்ப ரீதியாக பண்ண வேண்டிய ரகசியங்கள்.

Fee includes:
பயிற்சி, பயிற்சிக்கான உபகாரணகள் , பயற்சி புத்தகம் , உணவு , 3 நாட்கள் தங்குமிடம் & 7000 மதிப்பு உள்ள தன அகர்சன kit அனைத்தும் உள்பட

Food, stay, training & training kit with special money attraction kit. 

Scroll to Top