காரடையான் நோன்பு செல்வ சூச்சம ரகசியம் பெண்ணின் மதிநுட்ப அறிவு

காரடையான் நோன்பு செல்வ சூச்சம ரகசியம் பெண்ணின் மதிநுட்ப அறிவு அருட்பெரும்ஜோதி அருட்பெரும்ஜோதி தனிபெரும்கருணை அருட்பெரும்ஜோதி குருவே சரணம் குருவே துணை குலதெய்வமே சரணம் குலதெய்வமே துணை ஸ்ரீ சக்தி கணபதியே துணை! கணவர் நலமுடன் இருக்க வேண்டும், தான் தீர்க்க சுமங்கலியாக இருக்க வேண்டும் என அனைத்து பெண்களும் நினைப்பதுடன். தீர்க்க சுமங்கலி வரம் பெற பல விரதங்களை மேற்கொண்டாலும், அவற்றுள் முதன்மையாக போற்றப்படுவது காரடையான் நோன்பு ஆகும். Read more…

பங்குனி மாதம் ! வெற்றி தேடி வரும் வசந்த காலத்தின் ஆரம்பம்

பங்குனி மாதம் ! வெற்றி தேடி வரும் வசந்த காலத்தின் ஆரம்பம் அருட்பெரும்ஜோதி அருட்பெரும்ஜோதி தனபெருங்கருனை அருட்பெரும்ஜோதி குருவே சரணம் குருவே துணை குலதெய்வமே சரணம் குலதெய்வமே துணை ஸ்ரீ சக்தி கணபதியே துணை! பங்குனி தமிழ் மாதங்கள் பன்னிரெண்டில் கடைசி மாதமாகும். சித்திரை தொடக்கம் பங்குனி வரையான தமிழ் மாதங்கள் சூரிய மாதங்களாகும். அதாவது சூரியனைப் பூமி சுற்றுவதனால் ஏற்படும் பூமிக்குச் சார்பான சூரியனுடைய இயக்கத்தை அடிப்படையாக வைத்தே Read more…